Referencie

Výber z našich projektov. Pokiaľ sa chcete o niektorom dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

Oplotenie Kĺzavá    Bratislava – Nové Mesto

Projekcia 2017
Rekonštrukcia/modernizácia, plánovaná 2017
Oplotenie, osvetlenie a vstupy na pozemok pre 3 RD a priľahlé spevnené plochy
Dĺžka plotu: 30 m
Zastavaná plocha: –
Plocha pozemku: 1946 m2  
                                                                               

Zadanie:

Navrhnúť rekonštrukciu a modernizáciu oplotenia, osvetlenia a vstupov na pozemok, plôch pre kontajnerové státia a priľahlých spevnených plôch.

Riešenie:

Navrhnuté oplotenie rešpektuje pôvodné použitím horizontálnych drevených prvkov, ale vo väčšej miere zapadá do lokality použitím veľkoformátových kamenných obkladov múrikov. Zároveň došlo k zvýrazneniu jednotlivých vstupov na pozemok, premiestneniu kontajnerového státia a bránky z dôvodu lepšej dostuponosti a obsluhy. Použitím modernej bránky otváranej na diaľku sa zvýšil konfort a modernizáciou osvetlenia na pozemku bezpečnosť obyvateľov jednotlivých rodinných domov.

Centrála NAŠA     Košice – Juh

Projekcia 2015 – 2016
Novostavba – vo výstavbe
Hala – veľkokapacitná vývarovňa a jedáleň
Úžitková plocha: 886 m2
Zastavaná plocha: 2485 m2
Plocha pozemku: 3490 m2  
                    

Zadanie:

Navrhnúť nové veľkokapacitné priestory pre centralizovanú výrobu a distribúciu jedál, vzhľadom na nepostačujúce kapacity existujúcich výrobno-výdajových prevádzok investora. Taktiež navrhnúť odbytový priestor – jedáleň, ktorou sa rozšíri ponuka stravovania v danej lokalite.

Riešenie:

Navrhnutý objekt v maximálnej miere využíva tvar parcely. Architektúra výrobnej haly rešpektuje a nadväzuje na charakter okolia monochromatickými fasádnymi panelmi. Tie sú projektované aj na jedálni. Hlavný vstup je však doplnený o drevený obklad, ktorý farebne aj pôdorysne navádza návštevníkov. To spolu so zvýšenou hmotou tejto časti a presklenými plochami signalizuje zmenu funkcie. Výrazné presklenie vytvára príjemné svetelné podmienky v interiéri jedálne. Ten tvorí otvorený priestor s kapacitou 100 sedacích miest. Na východnej fasáde je pripravený výstup na terasu. Dispozičné riešenie výrobnej časti sleduje požiadavky investora na kapacity a technológiu prevádzky. Tá pozostáva z varne, prípravovne, umyvárne, skladov, technických miestností, zázemia zamestnancov, kancelárií a výdajní pre jedáleň, ako aj pre rozvoz a distribúciu. Objekt dotvára zeleň v okolí, ako aj spevnené plochy pre peších i parkovanie.

Rodinný dom    Marianka

Projekcia 2014 – 2015
Rekonštrukcia s prístavbou, zrealizované 2015
Rodinný dom s obytným podkrovím
Úžitková plocha: 238 m2
Zastavaná plocha: 169 m2
Plocha pozemku: 1175 m2  
                          

Zadanie:

Navrhnúť rekonštrukciu existujúceho rodinného domu s dostavbou pre potreby bývania štvorčlennej rodiny.

Riešenie:

Návrhom vzniknutého riešenia vzniklo zosúladenie dispozičného riešenia v rámci sfunkčnenia užívania priestorov celou rodinou.
Rekonštrukcia prednej, pôvodnej časti domu s podkrovím a menšie úpravy prístavby boli navrhnuté tak, aby výsledkom projektu bol rodinný dom s uceleným dispozičným riešením a maximálnym využitím.

Centrum neformálneho vzdelávania    Prenčov

Projekcia 2014
Rekonštrukcia – zrealizovaná 2015
Vzdelávacie centrum s bytom správcu
Úžitková plocha: –
Zastavaná plocha: –
Plocha pozemku: –               
                          

Zadanie:

Zakresliť pôvodný stav a navrhnúť rekonštrukciu strechy nad časťou objektu.

Riešenie:

Zameraním a zakreslením objetku vznikol BIM model existujúcej stavby, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako podklad pre rekonštrukciu a nadstavbu objektu. Uvedený model bol využiťý aj pri návrhu rekonštrukcie strechy.

Prístavba rodinného domu    Stará Turá

Projekcia 2013 – 2014
Rekonštrukcia s prístavbou – zrealizovaná 2015
Rodinný dom s obytným podkrovím
Úžitková plocha: 170 m2
Zastavaná plocha: 155 m2
Plocha pozemku: –               
                                

Zadanie:

Navrhnúť rekonštrukciu existujúceho bungalovu a prístavbu s obytným podkrovím tak, aby navrhnutý rodinný dom vyhovoval potrebám rodiny.

Riešenie:

Navrhnuté riešenie dopĺňa pôvodnú pozdĺžnu stavbu do tvaru L tým, že novonavrhnutá hmota je uložená v zadnej časti existujúceho objektu. Prístavba je tvorená nadzemným podlažím a podkrovím a je navrhnutá tak, aby v budúcnosti mohlo vzniknúť aj nad pôvodnou časťou obytné podkrovie. Riešenie prináša dispozíciu delenú na nočnú a dennú časť, pričom nočná časť rodičov zostáva v pôvodnej časti RD, kde je dotvorená kúpeľňa. V prístavbe je navrhnutá nová kuchyňa s priľahlou komoru a technickou miestnosťou. V otvorenom kontakte s kuchyňou je obývacia miestnosť orientovaná na juh a západ. V obytnom podkroví sa nachádza nočná časť detí obsahujúca dve obytné miestnosti, kúpeľňu a samostatné WC. Celý objekt je navrhnutý v nízkoenergetickom štandarte.

Rodinný dom    Banská Štiavnica

Projekcia 2014 – 2015
Rekonštrukcia s prístavbou – vo výstavbe
Rodinný dom s obytným podkrovím
Úžitková plocha: 886 m2
Zastavaná plocha: 2485 m2
Plocha pozemku: 3490 m2  
                 

Zadanie:

Navrhnúť rekonštrukciu, prístavbu a obytný krov neobývateľného jednopodlažného baníckeho domu vo svahu pre mladú rodinu. To všetko pri dodržaní výšky hrebeňa a sklonu strechy daného pamiatkovou zónou.

Riešenie:

V dôsledku nevyhovujúcej statiky z pôvodného domu zostali iba nosné múry. Tie sú navrstvené o potrebné tepelné izolácie a nosnú funkciu prebrali zabudované oceľové stĺpy. Na stĺpoch je položený obývateľný krov s tromi vikiermi s okennými otvormi a výplňami podľa vzoru pamiatkovej zóny. Šikmá strecha s plechovou krytinou taktiež rešpektuje pôvodnú architektúru. Prístavba smerom do svahu je pôdorysne odskočená od pôvodného domu a z časti zakopaná do terénu, ktorý plynulo prechádza do plochej zelenej strechy prístavby. Výsledkom návrhu je dominujúca hmota pôvodného domu proporčne a rovnomerne zväčšená. Je dotvorená prístavbou maximálne podliehajúcou pôvodnej časti. Tak bolo dosiahnuté naplnenie všetkých požiadaviek pre prevádzku rodinného domu mladou rodinou.

Rodinný dom    Marianka

Projekcia 2011
Zmena stavby pred dokončením
Rodinný dom s obytným podkrovím pozostávajúci z dvoch samostatných objektov
Úžitková plocha: 233 m2 + 99 m2
Zastavaná plocha: 153 m2 + 64 m2
Plocha pozemku: 1550 m2                                                   

Zadanie:

Navrhnúť zmenu stavby pred dokončením podľa požiadaviek investora, ktorý kúpil rozostavaný rodinný dom.

Riešenie:

Návrhom vznikol projekt zateplenia a nového fasádneho riešenia rozostavaného rodinného domu, exteriérové schodiská, nosný systém na popínavé rastliny ako aj iné exteriérové prvky na pozemku. Predmetom návrhu bol aj interiér objektu, ktorý bol prispôsobený na mieru klientovi.

Rodinný dom    Adamovské Kochanovce

Projekcia 2011 – súťažný návrh
Novostavba
Rodinný dom čiastočne s obytným podkrovím
Úžitková plocha: 176 m2
Zastavaná plocha: 158 m2
Plocha pozemku: 1067 m2  
                           

Zadanie:

Navrhnúť rodinný dom pre fotografa v centre obce Adamovské Kochanovce.

Riešenie:

Predmetom návrhu je rodinný dom pozostávajúci z dvoch stavebných objektov. Južná jednopodlažná stavba je podriadená otvorenej obývacej izbe, jedálni a kuchyni, pričom celému priestoru dominuje výrazné západné presklenie. Okrem toho tu nájdeme pracovňu, fotoateliér, WC a úložné miestnosti. Severná stavba s obytným podkrovím slúži ako nočná zóna. Nachádzajú sa tu tri spálne, kúpeľňa a technická miestnosť prístupná zvonku. Celý dom je navrhnutý v nízkoenergetickom štandarde s apelom na solárne zisky.