Sídlo:
DAR Slovensko s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

Fakturačné údaje:
IČO: 50 081 993
DIČ: 212 018 3615

Oddelenia:

DARstudio
Architektonické štúdio
info@darstudio.sk
0908 976 061

DARsms
BOZP a PPO
info@darsms.sk
0918 773 099

Bankové spojenie:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2266 1369

Spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 108074/B

Napíšte nám

ŽIVNOSŤ:
Bc. Michal Fugger – DAR
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 47737972
DIČ: 1079940059
IBAN: SK08 0900 0000 0004 9237 2344