DREAM

1. Vstupné rokovanie/konzultácia

2. Financie

2.1   Analýza a návrh investičného plánu

3. Reality a Predbežná štúdia (PŠ)

3.1   Reality
3.2   Predbežná architektonická štúdia
3.3   Energetická bilancia pre Predbežnú architektonickú štúdiu
3.4   Stavebné cenárstvo pre Predbežnú architektonickú štúdiu
3.5   Inžinierska činnosť pre predbežnú architektonickú štúdiu

4. Projekt pôvodného stavu (PS)

4.1   Architektonický Projekt pôvodného stavu
4.2   Energetický projekt pôvodného stavu
4.3   Stavebné cenárstvo pôvodného stavu
4.4   Inžinierska činnosť pre projekt pôvodného stavu

4S1   Geodet / Kartograf

ARCHITECTURE

5. Štúdia (Š)

5.1   Architektonická štúdia
5.2   Návrh energetickej bilancie pre Architektonickú Štúdiu
5.3   Stavebné cenárstvo pre Architektonickú Štúdiu
5.4   Inžinierska činnosť pre Architektonickú Štúdiu

5   U Kontaktné úrady

6. Vizualizácie objektu (V)

6.1   3D Model (Jednoduchý objektu do 2000 polygonov, ďalej každých 2000)
6.2   Materiálové riešenie, Svetelná scéna
6.3   Rendering, finalizácia obrázkov

7. Model (M)

7.1   3D Model v dohodnutej mierke

8. Územné rozhodnutie (UR)

8.1   Architektonický Projekt pre Územné rozhodnutie
8.2   Energetická bilancia stavby pre Územné rozhodnutie
8.3   Stavebné cenárstvo pre Územné rozhodnutie
8.4   Inžinierska činnosť pre Územné rozhodnutie

8 S1   Elektroinštalácie
8 S2   Odpadové hospodárstvo
8 S3   Protipožiarná ochrana
8 S4   Statika
8 S5   Teplotechnika
8 S6   Vykurovanie
8 S7   Zdravotechnika
8   U Kontaktné úrady

9. Stavebné povolenie (SP)

9.1   Projekt pre Stavebné povolenie
9.2   Energetická bilancia stavby pre Stavebné povolenie
9.3   Stavebné cenárstvo Stavebného povolenia
9.4   Inžinierska činnosť pre Stavebné povolenie

9 S1   Elektroinštalácie
9 S2   Odpadové hospodárstvo
9 S3   Protipožiarna ochrana
9 S4   Statika
9 S5   Teplotechnika
9 S6   Vykurovanie
9 S7   Zdravotechnika
9   U Kontaktné úrady

10. Realizačný projekt (R)

10.1   Architektonický realizačný projekt stavby
10.2   Energetická bilancia stavby pre Realizačný projekt
10.3   Stavebné cenárstvo Realizačného projektu
10.4   Inžinierska činnosť pre Realizačný projekt

10 S1   Elektroinštalácie
10 S2   Odpadové hospodárstvo
10 S3   Protipožiarna ochrana
10 S4   Statika
10 S5   Teplotechnika
10 S6   Vykurovanie
10 S7   Zdravotechnika
10 S8   Kontaktné úrady

REALITY

11. Realizácia stavby

11.1   Projekt pre práce spojené s realizáciou stavby
11.2   Autorský dozor
11.3   Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby /zmluvné vzťahy/

11 S1   Elektroinštalácie
11 S2   Odpadové hospodárstvo
11 S3   Protipožiarna ochrana
11 S4   Statika
11 S5   Teplotechnika
11 S6   Vykurovanie
11 S7   Zdravotechnika
11   U Kontaktné úrady

12. Zmena stavby pred dokončením

12.1   Architektonický Projekt pre Zmenu stavby pred dokončením
12.2   Energetická bilancia stavby pre Zmenu stavby pred dokončením
12.3   Stavebné cenárstvo pre Zmenu stavby pred dokončením
12.4   Inžinierska činnosť pre Zmenu stavby pred dokončením

12 S1   Elektroinštalácie
12 S2   Odpadové hospodárstvo
12 S3   Protipožiarna ochrana
12 S4   Statika
12 S5   Teplotechnika
12 S6   Vykurovanie
12 S7   Zdravotechnika
12   U Kontaktné úrady

13. Kolaudácia

13.1   Projekt pre kolaudáciu stavby – certifikáty
13.2   Inžinierska činnosť pre Kolaudáciu stavby

13 S1   Geodet / Kartograf
13 S2   Stavebný dozor / Stavby vedúci
13   U Kontaktné úrady

14. Projekt pre správu budovy /bim/

15. Správa budovy