O nás

Hlavným poslaním našej spoločnosti je poskytovať služby klientom so zámerom zhmotniť stavebným procesom svoj sen. Služby zastrešujú všetky časti od financovania cez prehľad trhu realít, prípravno-realizačno-stavebný proces, po uskutočňovanie stavieb a správu budov, čím vytvárajú organizovaný balík pre najvhodnejšie riešenie šité na mieru.

Dream

Dream (Sen) prináša prvé kroky a to vstupnú konzultáciu u nás a následne po zadefinovaní vstupných požiadaviek si môžete u nás objednať kroky financovanie, reality a predbežná šúdia realizovateľnosti, ktoré nám správne pomôžu zadefinovať si Váš sen z finančného hľadiska, ako i  nájsť pre neho najvhodnejšiu lokalitu a na záver overenie všetkých vstupných požiadaviek v predbežnej šúdii realizovateľnosti.Takto sa už v prvej fáze dozvieme o podmienkach celého procesu a po schválení plynule prejdeme do časti architektúra k ďalším krokom.

Architecture

Architecture (Architektúra) je časť, kde sa sústreďujú kroky, pri ktorých je potrebné oslovenie a vybratie niekoľkých profesií a kontaktovanie dotknutých úradov a organizácií  pre kompletné dopracovanie projektovej dokumentácie od kroku štúdie po krok realizačný projekt.

Reality

Reality (Realita) je záverečná časť, kde Vám ponúkame služby v postupných krokoch od prípravy na realizáciu, ako sú výber dodávateľov, realizácia stavby (interiéru/záhrady), kolaudácia, až po samotnú správu budovy.
Naša spoločnosť si dovolila celý tento proces pre Vás zastrešiť a priniesť Vám komplexnú službu, ktorá bude slúžiť Vám aj všetkým zúčastneným pri procese uskutočňovania a správy Vášho sna, pre ľahšiu komunikáciu a riadenie projektu pod jednou strechou ako DAR pre Vás.
Zrealizujte svoj stavebný sen s nami a my sa postaráme, aby Vás to pri zachovaní najvyšsej kvality s infomovaním o celom procese, stálo čo najmenej.“